Chuyên mục: Humor
Cây Anh túc bán như rau ở chợ vùng biên giới Việt – Lào: Mua về ăn lẩu với ngâm rượu
8 Tháng Một, 2020